ഒരു കേസ് അമേരിക്കയുടെ പരീക്ഷണ പരാജയം വ്യക്തമാക്കുന്നു
ഒരു കേസ് അമേരിക്കയുടെ പരീക്ഷണ പരാജയം വ്യക്തമാക്കുന്നു
March 25, 2020
ടെസ്റ്റുകളിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു: ശ്രേയസ് അയ്യർ – ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ്
ടെസ്റ്റുകളിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു: ശ്രേയസ് അയ്യർ – ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ്
March 26, 2020
കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് അഞ്ച് ട്രംപ് അവകാശവാദങ്ങൾ വസ്തുത പരിശോധിച്ചു

Translating…

California state drive thru testing facility Image copyright Getty Images
Image caption A roadside testing facility in California

President Donald Trump has been defending his handling of the coronavirus outbreak as the number of cases there continues to rise sharply.

We’ve fact-checked some of the president’s recent claims.

Claim 1

“The United States has done far more ‘testing’ than any other nation, by far!”

The latest data shows that 359,161 people have been tested in the US. This is marginally more than the amount of people tested in South Korea, who had conducted the most tests globally up until this point.

However, South Korea has a population of around 51 million, compared with the US which has more than 370 million people.

Therefore, the US has tested fewer than one in 1,000 people, compared with South Korea which has tested more than one out of every 150 people.

So that’s far fewer per capita in the US than in South Korea.

The first case detected in US was on the same day as South Korea back in late January.

In early March, the White House conceded that the United States did not have enough testing kits and some health centres have also reported difficulties using them.

However, testing in the US has significantly ramped up recently, with the total number almost doubling in the past few days.

Media playback is unsupported on your device

Media caption“Every one of these doctors said: ‘How do you know so much about this?'”

Claim 2

When asked about WHO data on the virus’s death rate: “I think the 3.4% is really a false number… Personally, I think the number is way under 1%.”

In a telephone interview on Fox News, President Trump said a WHO figure of 3.4% for the coronavirus death rate was “false”. The WHO reported this figure on 3 March and said it was based on all the confirmed coronavirus cases that had resulted in death.

Mr Trump said he thought the true death rate, based on “my hunch”, was “way under 1%”. He said the death rate appeared higher because many people who caught a mild form of the virus did not report it to the doctor and therefore did not end up as confirmed cases.

At the moment we don’t know how likely you are to die from coronavirus, mainly because of the lack of data on infections. However, scientists’ current best guess is about 1%.

Claim 3

On 9 March: “Last year 37,000 Americans died from the common flu. Nothing is shut down, life and the economy go on… Think about that.”

This statement from the president requires context. We don’t know exactly how many American deaths there have been linked to flu. But estimates from the US Centers for Disease Control (CDC) give a range between 26,339 and 52,664 flu deaths last winter (between October 2019 and February 2020), with a best estimate of 34,157. So a lot of people die from flu each year, as Mr Trump points out.

However, unlike most strains of flu, the spread of the new coronavirus has not yet been contained by vaccines or immunity from previous outbreaks, and scientists (including those from the WHO) believe it has a significantly higher death rate than that of seasonal flu (which, on average, is about 0.1%).

Image copyright Karen Ducey
Image caption A nursing home in the Seattle area of Washington State reported several cases

Claim 4

On 7 March: “Very soon, we’re going to come up [with a vaccine].”

Currently there is no vaccine for this new coronavirus, although scientists in many countries are working hard to develop one. Scientists say realistically, one won’t be ready until at least the middle of next year. Testing of vaccines on animals has already started. There’s also been a test on human volunteers of a vaccine against coronavirus, but it will take many months before we know if this works.

Image copyright EPA
Image caption Passengers on the Grand Princess cruise ship in California tested positive for coronavirus

Claim 5

On 29 February: “We’ve taken the most aggressive actions to confront the coronavirus. They are the most aggressive taken by any country.”

The US has now imposed sweeping restrictions and some quarantine measures. But other countries have also taken aggressive measures to counter the virus – in some instances, more than the US.

China and Italy, for example, introduced widespread quarantining, affecting millions of people. The EU has closed its external borders for at least 30 days, with some European states closing their borders to any non-nationals, as well as introducing severe restrictions on movement.

Read more from Reality Check

Send us your questions

Follow us on Twitter

Comments are closed.