പുടിൻ അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നതിനുള്ള റഷ്യയുടെ വോട്ടെടുപ്പ് വൈറസ് വൈകിപ്പിക്കുന്നു
പുടിൻ അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നതിനുള്ള റഷ്യയുടെ വോട്ടെടുപ്പ് വൈറസ് വൈകിപ്പിക്കുന്നു
March 25, 2020
ഒരു റൈഡ്-ഷെയർ ഡ്രൈവർ ആകാനുള്ള പോരാട്ടം
ഒരു റൈഡ്-ഷെയർ ഡ്രൈവർ ആകാനുള്ള പോരാട്ടം
March 25, 2020
ബഹിരാകാശത്തു നിന്ന് കാണുമ്പോൾ യുഎസിലെ കൊറോണ വൈറസ് മാന്ദ്യം

Translating…

Santa Monica pier Image copyright MAXAR

Satellite images of normally busy locations in the US show how the coronavirus is having an impact on travel and tourism.

Car is no longer king – even in the US. Traffic is down on the 101 interstate in downtown Los Angeles.

Interactive Roads are clearer – like the 101 highway interchange, downtown Los Angeles

And people aren’t flying either – as Maxar Technologies’ satellite images of Denver International Airport in Colorado show.

Interactive Fewer flights mean empty spaces at Denver International’s long-term car park

The lockdown and travel restrictions mean tourist attractions are closed. In Santa Monica, beachside car parks were shut after large numbers of people headed for the coast, despite the stay at home advice from local authorities.

Interactive Tourists are staying away from Santa Monica pier

Universal Studios in Hollywood has also closed its doors as part of efforts to stop the spread of the virus. The theme park said tickets bought in advance for the closure period would be valid until December.

Interactive Attractions like Universal Studios in Hollywood have closed their doors

Elsewhere in California, signs of the global slowdown are evident at international ports. At Long Beach container port there are far fewer shipping containers than last month.

Interactive See how business is slower at Long Beach container yard in California

In Nevada, the governor is shutting down non-essential business, which is expected to hit Las Vegas’ famous gambling industry.

Interactive Traffic around Las Vegas airport from space

Disney is closing its doors until the end of the month – as can be seen by the lack of cars in the car park at Disney World, Florida. The Disney park in California, which is also closed, has said it will donate unsold food to a food bank charity in order to help local people.

Interactive How the Disney World park in Orlando looks after the temporary closure

Comments are closed.