ഗെയിംസ് ബീറ്റ് 143 തീരുമാനിക്കുന്നു – അർദ്ധായുസ്സാണോ: അലിക്സ് ഭാവി? – വെൻ‌ചർ‌ബീറ്റ്
ഗെയിംസ് ബീറ്റ് 143 തീരുമാനിക്കുന്നു – അർദ്ധായുസ്സാണോ: അലിക്സ് ഭാവി? – വെൻ‌ചർ‌ബീറ്റ്
March 25, 2020
മരണ വാർഷികത്തിൽ അർജുൻ കപൂർ അമ്മ മോനയ്‌ക്കായി വൈകാരിക പോസ്റ്റ് എഴുതി: ‘നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതം തകർന്നുപോയി … – ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ്
മരണ വാർഷികത്തിൽ അർജുൻ കപൂർ അമ്മ മോനയ്‌ക്കായി വൈകാരിക പോസ്റ്റ് എഴുതി: ‘നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതം തകർന്നുപോയി … – ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ്
March 25, 2020
മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ നിന്നും എച്ച്പിയിൽ നിന്നും വരുന്ന നെക്സ്റ്റ്-ജനറൽ വിആർ ഹെഡ്സെറ്റ് – ഐ‌ജി‌എൻ ഡെയ്‌ലി ഫിക്സ് – ഐ‌ജി‌എൻ

Translating…

IGN 13.1M

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Published on Mar 24, 2020

In today’s Daily Fix: A next-gen VR headset is on the way, A Resident Evil 3 Demo dataminer found something pretty interesting and Konami shoots down Silent Hill reboot rumors.

#ign

Comments are closed.